LST Sert auditoriai su nacionaliniu akreditacijos biuro ekspertais tikrino kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9001:2008 ir naująją informacijos saugumo valdymo sistemą LST ISO/IEC 27001:2013 įmonėje UAB “B.G.M."

2014 lapkričio 20 d. LST Sert su nacionaliniu akreditacijos biuro ekspertais atliko kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008 ir naujosios informacijos saugumo valdymo sistemos LST ISO/IEC 27001:2013 vidaus auditą mūsų įmonėje UAB „B.G.M.“, kurio metu buvo teigiamai įvertintos šių sistemų veikimas įmonėje.

Audito tikslai, iškelti audito plane, pasiekti. Atliktas kokybės vadybos sistemos (KVS) ir informacijos saugumo valdymo sistemos (ISVS) priežiūros auditas. Audite buvo taikomas pateikiamos informacijos atrankos principas. UAB „B.G.M.“ visoms organizacijos vykdomoms veikloms parengė ir dokumentais įformino KVS pagal standarto LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus ir ISVS pagal standarto LST ISO/IEC 27001:2013 reikalavimus, atsižvelgdama į bendrąjį organizacijos veiklos ir rizikų, su kuriomis ji susiduria, kontekstą. Kokybės ir informacijos saugumo vadove nustatytoje KVS ir ISVS taikymo srityje, apibrėžė ISVS ribas atsižvelgiant į veiklos, jos vietos, turto bei technologijų pobūdį. KVS veikia rezultatyviai, be to efektyviai valdomas Realizavimo procesas. Aukščiausia vadovybė teikia paramą vadybos sistemos įgyvendinimui ir nuolatiniam jos tobulinimui. 

M. K. Čiurlionio g. 17, LT-03104, Vilnius, Lietuva
tel: +37052163530
faks: +37052163532