Sukurta unikali Integruota intelektualių verslo procesų valdymo platforma

2013 m. lapkričio – 2015 m. kovo mėnesiais UAB „B.G.M.“ kartu su partneriu UAB „Mit-Soft“ įgyvendino projektą „Integruotos intelektualių verslo procesų valdymo platformos sukūrimas“.

Projektui buvo skirta 123826 Eurų paramos iš Europos regioninės plėtros fondo, Intelektas LT priemonės. Projektu buvo siekiama sukurti verslo procesų valdymo platformą, apimančią egzistuojančių Enterprise SPICE procesų gebėjimo įvertinimo instrumentą, verslo procesų specifikavimo bei vykdymo priemones. Visa platforma yra pateikiama kaip paslauga – SaaS ir BPaaS derinys, leidžiantis vartotojui kreipti savo veiklą ITaaS kryptimi.

Pagrindinis projekto rezultatas – suprojektuota ir realizuota hibridinė integruota unikali verslo procesų modeliavimo, vertinimo ir vykdymo CC (Cloud Computing) BPaaS (verslo procesų kaip paslaugos) platforma.

Svarbiausias technologinis neapibrėžtumas, kurį reikėjo išspręsti – verslo procesų modeliuotojo ir verslo proceso vertintojų darbų automatizavimo lygmens (balanso tarp rankinio ir automatizuoto darbo) pasirinkimas. Kitaip tariant, kokią dalį tiek modeliuotojo, tiek vertintojo vykdomų veiklų būtina automatizuoti, o kokią – palikti naudotojo kompetencijai ir ekspertiniams sprendimams, turint omenyje, kad pilnas bet kurios (procesų modeliavimo ar procesų vertinimo) veiklos automatizavimas nėra įmanomas ar tikslingas. Tai sėkmingai pavyko išspręsti.

Išspręstas ir verslo procesų modeliavimo, įskaitant skirtingas verslo procesų modeliavimo  platformas, ir procesų gebėjimo modeliavimo komponenčių integravimo į vieningą platformą uždavinys. Integruotos platformos architektūra realizuota sukuriant Enterprise SPICE gebėjimo vertinimo priemonę, konfigūruojant ir įdiegiant procesų modeliavimo instrumentą („Camunda BPM“ on-premise variantas / „Activiti Modeler“), taip pat konfigūruojant ir įdiegiant BPaaS procesų vykdymo įrankį („Activiti Engine“), realizuojant duomenų apsikeitimo interfeisus, adaptuojant PaaS programinę įrangą Red Hat OpenShift. 

Cloud Computing (CC) technologija ir sprendimai jau kuris laikas yra plačiai siūlomi bei įvairiai naudojami ir privačių vartotojų, ir didžiausių pasaulio korporacijų. Dažniausiai yra naudojami atskiri CC paslaugų komponentai vartotojui reikalingame lygmenyje (IaaS, PaaS ar SaaS), priklausomai nuo poreikių. Nors ir atskirų CC paslaugų naudojimas dažniausiai teikia neginčytinos naudos verslui (leidžia sumažinti tam tikrus IT kaštus, geriau išnaudoti atskirus IT resursus, naudotis kokybiškesnėmis IT paslaugomis, koncentruotis į pagrindinę organizacijos verslo veiklą ir kompetencijas), visgi pagrindinė CC funkcija yra įgalinti verslą naudoti IT resursus kaip paslaugą (IT as a Service, ITaaS) . Šis uždavinys kol kas nėra išspręstas. Pagrindinė ITaaS realizavimo problema yra ta, jog perėjimas prie CC modelio reikalauja esminio organizacijos verslo procesų bei IT architektūros inventorizavimo ir, dažniausiai, rimtų pertvarkymų. Jei procesai ir IT sprendimų architektūra nėra tinkamai sutvarkyti, perėjimas prie CC neišspręs problemų, o tik atkartos jas naujoje dimensijoje.

Veiklos procesų reorganizavimas, savo ruožtu, reikalauja adekvataus esamos būsenos organizacijoje į(si)vertinimo – norint kažką gerinti, reikia pirmiausia žinoti esamą padėtį. Tam reikalinga tinkama metodika ir praktinio metodikos taikymo priemonės. Reorganizuotus veiklos procesus reikia tinkamai specifikuoti bei juos realizuoti koordinuotai panaudojant technologinius komponentus. Cloud Computing architektūros kontekste organizacija turi turėti galimybę savo verslo procesų specifikavimą ir (informacinės dalies) vykdymą gauti kaip paslaugą (Business Process as a Service - BPaaS). BPaaS pagalba verslo procesų modeliai specifikuojami pagal organizacijos poreikius (arba pasirenkami iš standartinių variantų) bei perduodami atitinkamam CC servisui, kuris juos vykdo ir stebi.

 

 

 

M. K. Čiurlionio g. 17, LT-03104, Vilnius, Lietuva
tel: +37052163530
faks: +37052163532