UAB „B.G.M.“ įdiegs Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie LR VRM kompiuterinę pirštų antspaudų nuėmimo įrangą

UAB „B.G.M.“ įdiegs ir išnuomos Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie LR VRM keturis kompiuterinės pirštų antspaudų nuėmimo technikos komplektus pagal Europos grąžinimo fondo 2012 m. metinės programos lėšomis finansuojamą projektą Nr. EGF12/3.1.1-1.1 „Grąžinamų ir išsiunčiamų užsieniečių asmens tapatybės nustatymui reikalingos įrangos nuoma, vertėjų ir teisinių paslaugų įsigijimas“.

Šių metų spalio mėnesį, pagal pasirašytą sutartį tarp UAB „B.G.M.“ ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT), buvo įdiegti kompiuterinės pirštų antspaudų nuėmimo technikos komplektai, kurie žymiai palengvins ir paspartins asmenų tapatybės identifikavimą. Iš viso įdiegti keturi komplektai: du iš jų Vilniaus rinktinėje, vienas Varėnos ir vienas Lazdijų rinktinėse.

Projektas atitinka EGF 2008 - 2013 m. daugiametėje programoje nurodytam prioritetui „Parama valstybėms narėms, kuriant grąžinimo valdymo strategiją“ ir nustatytą VSAT strateginio veiklos plano vieną pagrindinių uždavinių - užtikrinti kokybišką tyrimų dėl užsieniečių asmens tapatybės, pilietybės ir atvykimo į Lietuvos Respubliką aplinkybių atlikimą, organizuoti priimtų sprendimų dėl sulaikytų užsieniečių išsiuntimo, grąžinimo ir kitų procedūrų vykdymą ir vykdyti šiuos sprendimus.

Šis projektas yra daugiametis, jo metu VSAT bus užtikrinta galimybė dirbti naujausia kompiuterinės pirštų atspaudų nuėmimo technika. Projekto numatoma vertė yra beveik 590 tūkstančių litų.

Uždaroji akcinė bendrovė „B.G.M.“ įkurta 1991 metais. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys - aukšto našumo skaičiavimo sistemos (angl. High Performance Computing - HPC), infrastruktūriniai bei specializuoti IT sprendimai.

M. K. Čiurlionio g. 17, LT-03104, Vilnius, Lietuva
tel: +37052163530
faks: +37052163532