UAB „B.G.M.“ investavo į e-verslo sprendimų diegimą 163 tūkst. litų


2011 m. birželio – 2013 m. gegužės mėnesiais UAB „B.G.M.“ įgyvendino projektą „E-verslas sprendimų diegimas UAB „B.G.M. veikloje“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-143) pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę „E-Verslas LT“. Projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto reikmėms skirta paramos lėšų suma sudarė 81,5 tūkst. Lt.

Projekto tikslas– įdiegti veiklos valdymo sistemą bei išorinį klientų aptarnavimo modulį įmonės užduočių, resursų ir duomenų efektyviam valdymui. Siekiama optimizuoti veiklos procesus bei suderinti juos su informacine sistema. Sistemos pagrindinės funkcijos - resursų planavimas/užduočių paskirstymas ir tikslinimas/veiklos planavimas/nuotolinis duomenų internete valdymas (dokumentų/informacijos judėjimas, atitinkantis nustatytas veiklos ir dokumentų judėjimo procedūras). Taip pat numatomos naujos funkcijos ir paslaugos, kurios padidins galimybes tinkamai integruoti išorinius klientus, jiems suteikiant galimybę prisijungti prie įmonės sistemų savo užsakymams pateikti, tikslinti bei jų vykdymo eigai stebėti. Visi šie procesai bus susieti su apskaitos, personalo valdymo ir rinkodaros funkcijomis įmonėje.

Uždaroji akcinė bendrovė „B.G.M.“ įkurta 1991 metais. Pagrindinės bendrovės darbo kryptys Lietuvos rinkoje: sistemų integracija, pasitelkiant UAB "B.G.M." pagamintą kompiuterinę įrangą, - aukšto našumo skaičiavimo sistemos (angl. High Performance Computing - HPC) bei infrastruktūriniai IT sprendimai. Įmonės tikslas greitai ir kokybiškai tiekti bendrovės gaminamus produktus ir paslaugas, apibrėžtus klientų nustatytais reikalavimais, maksimaliai tenkinti užsakovo lūkesčius, siūlyti kompiuterizacijos sprendimus atsižvelgiant į esamą IT infrastruktūrą bei keliamus reikalavimus ateičiai.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

Arūnas Birmontas
Direktorius
UAB „B.G.M.“
M.K. Čiurlionio 17, 03104 Vilnius
Tel. (8 5) 2163530, el.paštas: mail [at] bgm [dot] lt

M. K. Čiurlionio g. 17, LT-03104, Vilnius, Lietuva
tel: +37052163530
faks: +37052163532