UAB „B.G.M.“ investavo į pasiruošimą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklų vykdymui 30000 litų

Nuo 2010-11-01 iki 2011-04-16 įgyvendintas projektas IT virtualios infrastruktūros paslaugų teikimo naudojant CC technologijomis techninės galimybių studijos parengimas(Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-02-030) pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Idėja LT“, kurio vykdytojas yra UAB „B.G.M.“.

Projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto reikmėms skirta paramos lėšų suma sudarė 20200 Lt.

Projekto tikslas– išanalizuoti galimas prielaidas naujų paslaugų teikimui, kurios paremtos virtualios infrastruktūros sprendimais. Naujas sprendimas yra skirtas skaičiavimams imlių duomenų apdorojimo sprendimų sukūrimui ir pritaikymui Baltijos bei kitų šalių subjektų poreikiams.

 

Uždaroji akcinė bendrovė „B.G.M.“ (toliau - BGM) įkurta 1991 metais. Pagrindinės įmonės veiklos kryptys - aukšto našumo skaičiavimo sistemos (angl. High Performance Computing - HPC) bei infrastruktūriniai IT sprendimai.

M. K. Čiurlionio g. 17, LT-03104, Vilnius, Lietuva
tel: +37052163530
faks: +37052163532