Sukurta unikali Integruota intelektualių verslo procesų valdymo platforma

2013 m. lapkričio – 2015 m. kovo mėnesiais UAB „B.G.M.“ kartu su partneriu UAB „Mit-Soft“ įgyvendino projektą „Integruotos intelektualių verslo procesų valdymo platformos sukūrimas“.

LST Sert auditoriai su nacionaliniu akreditacijos biuro ekspertais tikrino kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9001:2008 ir naująją informacijos saugumo valdymo sistemą LST ISO/IEC 27001:2013 įmonėje UAB “B.G.M."

2014 lapkričio 20 d. LST Sert su nacionaliniu akreditacijos biuro ekspertais atliko kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2008 ir naujosios informacijos saugumo valdymo sistemos LST ISO/IEC 27001:2013 vidaus auditą mūsų įmonėje UAB „B.G.M.“, kurio metu buvo teigiamai įvertintos šių sistemų veikimas įmonėje.

UAB „B.G.M.“ investavo į e-verslo sprendimų diegimą 163 tūkst. litų


2011 m. birželio – 2013 m. gegužės mėnesiais UAB „B.G.M.“ įgyvendino projektą „E-verslas sprendimų diegimas UAB „B.G.M. veikloje“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-143) pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas" VP2-2.1-ŪM-02-K priemonę „E-Verslas LT“. Projektas buvo bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis. Projekto reikmėms skirta paramos lėšų suma sudarė 81,5 tūkst. Lt.

M. K. Čiurlionio g. 17, LT-03104, Vilnius, Lietuva
tel: +37052163530
faks: +37052163532